Sắp xếp theo:

Gạch chèn bl-120d ( 140 x 120 x 60)

Gạch Chèn BL-120D ( 140 x 120 x 60) Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật - Technical specification Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2 Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h Độ ngậm nước bão hòa - Mois...
Liên hệ

Gạch chèn bl-130d ( 170 x 130 x 60)

Gạch Chèn BL-130D ( 170 x 130 x 60) Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật - Technical specification Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2 Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h Độ ngậm nước bão hòa - Mois...
Liên hệ

Gạch chèn bl-140d ( 170 x 140 x 60 )

Gạch Chèn BL-TN 140 Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật - Technical specification Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2 Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h Độ ngậm nước bão hòa - Moisture capacity: &...
Liên hệ

Gạch chèn bl- 150d ( 170 x 150 x 60)

Gạch Chèn BL- 150D ( 170 x 150 x 60) Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật - Technical specification Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2 Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/cm2/h Độ ngậm nước bão hòa - Moi...
Liên hệ

Gạch đặc block bl- 95a/s ( 200 x 95 x 60)

Gạch Đặc Block BL- 95A/S Kích thước :( 200 x 95 x 60) Trọng lượng : 2,0kg Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật - Technical specification Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2 Độ thấm nước - Water Absorption: < 1,6 ml/c...
Liên hệ

Gạch đặc block bl -100a/s ( 200 x 100 x 60 )

Gạch Đăc Không Nung( Block) BL -TN 100A-S Kích Thước :( 200 x 100 x 60 ) Trọng lượng: 2,2 Kg Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật - Technical specification Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2 Độ thấm nước - Water A...
Liên hệ

Gạch đặc block bl - 105a/s ( 220 x 105 x 60 )

Gạch Đặc Không Nung ( Block )BL - 105A-S Kích Thước :( 220 x 105 x 60 )  Trọng Lượng : 2,5 kg Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2015, TCVN 6477:2016, ASTM C140 Thông số kỹ thuật - Technical specification Cường độ chịu nén - Compress Intensity: ≥100 kg/ cm2 Độ thấm nước - W...
Liên hệ