Sắp xếp theo:

Gạch 4 thành vách bl-140/4w ( 390 x 140 x 130 )

Gạch 4 Thành Vách BL-140/4W ( 390 x 140 x 130 )   Do ép viên tự động bằng máy ép thủy lưc nên viên gạch luôn đảm bảo mác , độ nhẵ cao, không cong vênh trên bề mặt, không có vết sứt. Khi sử dụng tốn ít vữa và dễ trát tường . Do sử dụng vật liệu và phụ gia đặc biệ để sản xuất nên gạch có tính ...
Liên hệ

Gạch 4 thành vách bl-150a/4w ( 390 x 150 x 120 )

Gạch 4 Thành Vách BL-150A/4W ( 390 x 150 x 120 )   Do ép viên tự động bằng máy ép thủy lưc nên viên gạch luôn đảm bảo mác , độ nhẵ cao, không cong vênh trên bề mặt, không có vết sứt. Khi sử dụng tốn ít vữa và dễ trát tường . Do sử dụng vật liệu và phụ gia đặc biệ để sản xuất nên gạch có tính...
Liên hệ

Gạch 4 thành vách bl-150/4w( 390 x 150 x 130 )

Gạch 4 Thành Vách BL-150/4W( 390 x 150 x 130 ) Gạch Vách Rỗng 4 vách 390 x 150 x 130 (BL-TN 150/4W) Do ép viên tự động bằng máy ép thủy lưc nên viên gạch luôn đảm bảo mác , độ nhẵ cao, không cong vênh trên bề mặt, không có vết sứt. Khi sử dụng tốn ít vữa và dễ trát tường . Do sử dụng vật liệu và ...
Liên hệ

Gạch 4 thành vách bl- 170/4w ( 390 x 170 x 130 )

Gạch 4 Thành Vách BL-TN 170/4W ( 390 x 170 x 130 ) Gạch Vách Rỗng 4 vách 390 x 170 x 130 (BL-TN 170/4W) Do ép viên tự động bằng máy ép thủy lưc nên viên gạch luôn đảm bảo mác , độ nhẵ cao, không cong vênh trên bề mặt, không có vết sứt. Khi sử dụng tốn ít vữa và dễ trát tường . Do sử dụng vật liệu...
Liên hệ

Gạch 4 thành vách bl-200/4w ( 390 x 200 x 130 )

Gạch 4 Thành Vách BL-200/4W ( 390 x 200 x 130 )   Do ép viên tự động bằng máy ép thủy lưc nên viên gạch luôn đảm bảo mác , độ nhẵ cao, không cong vênh trên bề mặt, không có vết sứt. Khi sử dụng tốn ít vữa và dễ trát tường . Do sử dụng vật liệu và phụ gia đặc biệ để sản xuất nên gạch có tính ...
Liên hệ